Du är här

En del i familjen

Vi är ju ingen “riktig familj”, i ordets rätta bemärkelse, även om det finns gott om familjeband inom firman. Men, vi har alltid varit, är, och vill vara en rörelse där relationen blir livslång, och alltid är mer på djupet, och mer personlig än den mellan ett organisationsnummer och ett anställnings- eller kundnummer i en uppföljningslista.  Vi är, du och jag, med varandra, utifrån våra olika roller och uppdrag, och tillsammans försöker vi göra tillvaron så bra som möjligt. Det är så våra grundare skrev runstenen kring hur en slipsten ska dras på Inre Kraft, och det är så dom idag, och i framtiden arbetar för att våra dagar ska vara.