Du är här

Handledning

Individer, inom ”Autismspektrat”, som är assistansberättigade har ofta ett behov av särskild kompetens – dels inom organisationen, dels bland de assistenter som till vardags ska möta individens behov, dels bland anhöriga då beteende, och kommunikation utmaningarna ofta är relativt avancerade. Inre Kraft har sedan 2009 tillgång till en av landets mest efterfrågade kompetenser rörande dessa utmaningar som via en särskild utbildningsinsats till assistenter, och anhöriga och en löpande handledning, baserat på tillämpad beteendeanalys, och kognitiv beteendeterapi uträttar mirakel i vardagen, löpande. Som kund hos oss har du, vid behov tillgång till den kompetensen.