Du är här

Vår karaktär

 • Vi förstår att de människor vi finns till för ofta har det svårare än vad vi har det själva. Vi bejakar, därav, i en äkta solidaritetshandling att vi sträcker ut, delar med oss av engagemang, kunskap och offervilja, och vi gör det med glädje.
 • Vi tror att vår gärning, vårt sätt att vara är bra för den behövade människan. Vi litar till vårt sätt och våra system.
 • Vi förstår och bejakar att engagemanget i våra kunder, företaget och den större saken är viktigare än vår egen personliga utveckling då den andra, alltid, eventuellt kommer som ett resultat av den första. Företaget skapades aldrig för att vi skulle ha något roligt, eller spännande att göra – det skapades och skapas för att det finns ett behov att lösa.
 • Vi sätter aldrig våra personliga agendor om löneutveckling, eller karriärsutveckling före den större saken.
 • Vi förstår att vi alla är olika individer, med vitt skilda naturer och uppdrag som seglar på en gemensam skuta, med en gemensam färdriktning framåt, uppåt.
 • Vi respekterar alltid våra medmänniskor utifrån deras individuella egenskaper – med för och nackdelar och förstår, och bejakar att vi alla är just olika individer med olika färdigheter på en gemensam resa
 • Vi förstår och bejakar att vi aldrig är starkare än den för stunden svagaste länken i hela kedjan.
 • Vi bjuder alltid på en kopp kaffe innan vi frågar oss själva vad vi ska ha.
 • Vi tror att ödmjukhet och enkelhet är en dygd.
 • Vi vänder alltid andra kinden till, fast i vissheten att den goda gärningen alltid segrar till slut.
 • Vi tycker tillväxt är roligt, vi förstår att tillväxt är nyttigt för att säkerställa företagets fortlevnad över tid, vi tycker det är spännande att dela med oss av våra tjänster, vi är stolta över vår gärning.
 • Vi är aldrig snåla, utmätande eller erkänner millimeterrättvisan som en norm. Vi tror på ett gott och äkta dagsverke med ett par kronor kvar när dagen är över då vi förstår att det är ett sätt att säkerställa företagets fortlevnad över tid.
 • Vi tar alltid lärdom av historien och bygger utifrån erfarenheter av densamma alltid en ännu bättre morgondag.
 • Vi ifrågasätter aldrig en annan människa eller institution innan vi ifrågasatt oss själva.
 • Vi står för våra uppkomna fel och brister då vi förstår att ingen organisation, eller individ någonsin är felfri men att den upplevt bästa organisationen är den som snabbast erkänner sina fel och brister, tar ansvar och korrigerar dom till något bättre.
 • Vi tycker utveckling är spännande, inte skrämmande.
 • Vi tror på att se och behandla individen i kollektivet just som en individ.
 • Vi tror att skrattet, och glädjen alltid gör saker enklare.
 • Vi förstår och bejakar att vårt uppdrag alltid kommer att vara att lösa INDIVIDUELLA behov, för UNIKA INDIVIDER, inte bygga problem, eller konstatera dom.