Du är här

Vår hemtjänst

Hemtjänst

Hemtjänsten utspringer, till skillnad från den personliga assistansen från Socialtjänstlagen. Det är en ramlag som skall garantera den behövande skäliga levnadsvillkor. Bodens kommun har sedan 2011 en ”valfri” hemtjänst vilket innebär att den som är beviljad hemtjänstinsatser kan välja leverantör – antingen oss som privat utförare, eller Bodens kommun. Valet gör du antingen i samband med att du beviljas hemtjänst, eller helt enkelt bara vill byta anordnare. Ansökan om hemtjänst gör du här https://www.boden.se/kommunen/stod-och-omsorg/ansok-om-hemtjanst och att byta till Inre Kraft som anordnare gör du genom att kontakta biståndsenheten på telefonnummer 0921-62000.

Vi tror att vår hemtjänstverksamhet, med våra fantastiska medarbetare, i sin jämförande omgivning levererar ödmjuka, personliga och kompetenta insatser vilka utdelas av ett så litet antal medarbetare det bara är möjligt, för att just göra insatserna så personliga som möjligt. Vill du som kund hos oss ha rehabiliteringsinsatser i din hemmiljö så är det en möjlighet.

Medarbetare

Som medarbetare på Inre Kraft trivs man och känner, förhoppningsvis, att man är en del av något familjeliknande, påverkansbart där man är en viktig person som kan växa i en organisation, som växer i samhället.

Vi har i alla år haft en ytterst begränsad personalomsättning där många medarbetare är kvar sen pionjärstiden 2003/2004. Vi satsar medvetet på att framgent, fortsättningsvis ha det så och vi har i alla år varit en växande skara. I skrivande stund sysselsätter vi ca: 1000 kamrater, i olika befattningar, runt om i Sverige. Som medarbetare i våra verksamheter är du omfamnad av en familjär administration där grundare och verksamhetsmänniskor är samma personer. Som tjänsteman är du en viktig del i en kreativ skara medmänniskor som vill framåt. Dina bidrag till vår gemensamma utveckling eftersöks kontinuerligt. 

Hygienfaktorer såsom kollektivavtal, rätt lön, i rätt tid, och de arbetsrättsliga delarna på plats ser vi som en självklarhet som inte behöver beskrivas vidare.

Arbete, och framtid hos oss söker du här.

Söker man hemtjänst hos er?

Svar: Nej, hos biståndsenheten i den kommun man bor i. Vi utför hemtjänstinsatser till de som har ett beslut, och som valt oss som utförare.

Bedriver ni hemtjänst någon annanstans än i Boden?

Svar: Nej, inte än i alla fall. 2018 är det bara Boden och Haparanda i Norrbotten som har en ”valfri” hemtjänst. I den mån övriga kommuner i Norr och Västerbotten fattar politiska beslut om att hemtjänsten ska bli valfri vill vi säkert vara med och leverera då vi ser att där vi verkar så blir det bra.

Kan ni göra något åt att jag har så lite timmar i mitt beslut om hemtjänst?

Svar: Nej, vi får enligt vårt avtal med upphandlande kommun inte agera i den typen av frågor. Ditt beslut måste du själv kommunicera med biståndshandläggaren.

Kostar hemtjänsten något, och är den i så fall billigare hos er?

Svar: Ja, kommunen tar ut en avgift baserad på den ansökandes ekonomiska ställning. Den avgiften är lika, oberoende av vem som levererar, och vi är aldrig inblandade i frågan.

Har ni färre antal människor som utför insatserna än övriga utförare?

Svar: Svårt att svara definitivt på. Vi upplevs ofta, i de verksamheter vi bedriver, ha mindre personalomsättning och vi strävar alltid efter att ha en så låg sådan det bara är möjligt för att igenkänningsfaktorn och personligheten i insatsen ska vara så hög som möjligt.