Du är här

Vår insikt

Vi tror att människor, genom alla tider, i olika skeenden av livet, i olika situationer kommer att vara i behov av en seriös, ambitiös, generös leverantör av utvecklingsorienterade omsorgstjänster, som utgår ifrån individens behov – inte organisationens, vilka med kostnadseffektivitet, produktivitet och innovation som ledstjärnor även kommer samhället till godo.

Vi tror att den omsorgen måste vara genuin, personlig, familjär, glad, inkännande, medmänsklig och stå på en stabil grund av kompetens och finansiell uthållighet. Eftersom samtiden och framtiden dels kommer att kräva allt mer individualiserade och personliga tjänster, men även att dessa utgår från en stabil, välkänd grund. Vi tror också att samhället, i allt större omfattning, när vi går genom tiden kommer att behöva organisationer som är innovativa, ligger i framkant, som driver utveckling och som kan leverera dessa tjänster till en samhälleligt gynnsam kostnad.