Du är här

Fysioterapi

Som kund hos Inre Kraft har du möjlighet att kostnadsfritt erhålla rehabiliteringsinsatser i ditt eget hem, eller i gruppmiljö. Inre Kraft var först i Sverige med att erbjuda dess kunder kostnadsfria insatser av legitimerad fysioterapeut – forna tiders sjukgymnaster. Det handlade mycket om att de bägge grundarna egentligen är fyisoterapeuter, som såg ett behov då individer med relativt omfattande funktionsnedsättningar inte blev prioriterade inom den ordinarie hälso- och sjukvården. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Människor, som landstingen dömt ut, har lärt sig gå igen, andra har lärt sig cykla, många har fått en upplevt utmanande förflyttningssituation att framstå som vardagsmat, och de allra flesta har bibehållit och utvecklat sin unika funktionsförmåga, i största allmänhet. Som assistanskund på Inre Kraft har du, om du vill tillgång till legitimerade fysioterapeuter, i din hemmiljö, upp till 3 ggr/vecka, och du som medarbetare ett ständigt närvarande stöd i din fysiska arbetsmiljö.